Categories
News

จัดฟันบางนา: สุขภาพฟันในเด็ก สำคัญอย่างไร

จัดฟันบางนา: สุขภาพฟันในเด็ก สำคัญอย่างไร การดูแลรักษาฟันของเด็ก ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก พอๆกับสุขภาพของร่างกาย พ่อแม่ผู้ปกครอบควรจะเริ่มดูแลสุขภาพฟันของบุตรหลานตั้งแต่แรกเกิด ไม่จำเป็นต้องรอให้ฟันนำนมซี่แรกจะงอก พ่อแม่ผู้ปกครองจึงมีหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่ ช่วยดูแลสุขภาพปากและฟันของบุตรหลานของท่านให้ดี และปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของลูกน้อยตั้งแต่เล็กๆ เพื่อที่เขาจะได้รู้จักทำความสะอาดช่องปากและฟัน และใส่ใจเรื่องของความสะอาดของสุขภพาช่องปากอยู่เสมอ

ดังนั้นควรพาบุตรหลานของท่านไปพบทันตแพทย์ครั้งแรก เมื่อเขามีอายุระหว่าง2-3ขวบ การไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ การรักษาความสะอาดภายในช่องปากอย่างดี และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จะทำให้เด็กมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง และจะมียิ้มที่สดใสตั้งแต่เด็กๆ และยังส่งเสริมให้บุตรหลานของท่าน ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากและฟัน ดังนั้นการดูแลรักษาความสะอาดช่องปากและฟันของลูกน้อยจึงมีความสำคัญมาก ไม่ต้องรอให้โตแล้วค่อยพาไปพบทันตแพทย์ เพราะสุขภาพช่องปากและฟันของลูกน้อย ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของฟันธรรมชาติในอนาคต รวมไปถึงส่งผลต่อสภาพฟันที่จะขึ้นอีกด้วย นอกจากการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองควรสังเกตุอาการหรือพฤติกรรมของลูกน้อยด้วย เพราะพฤติกรรมบางอย่างอาจจะส่งผลต่อสุขภาพช่องปากและฟันของลูกน้อยเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม สุขภาพฟันของเรา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความงามบนใบหน้า ผู้ที่มีสุขภาพฟันดี หรือกล่าวอีกนับหนึ่งมีฟันสวยงาม ย่อมสร้างรอยยิ้มให้กับตัวเองได้อย่างน่าประทับใจและยังช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพทำให้รู้สึกมั่นใจอีกด้วย นอกจากนี้สุขภาพช่องปากและฟัน ยังมีส่วนช่วยให้สุขภาพด้านอื่นๆ แข็งแรงไปด้วยกันสืบเนื่องจากฟันใช้ในการบดเคี้ยว ถ้าการบดเคี้ยวมีปัญหา อาจจะสามารถทำให้สุขภาพส่วนอื่นๆเสียไปด้วย เช่น การบดเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด อาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาของระบบย่อยอาหาร ทำให้เพิ่มระดับของปัญหาตามมาเรื่องของการย่อยอาหาร การดูดซึมสารอาหารต่างๆให้ร่างกายอาจจะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมได้ ยิ่งในเด็ก สุขภาพช่องปากและฟันยิ่งต้องมีความสะอาด และได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการเกิดฟันผุ เพราะผลกระทบของโรคฟันผุในเด็กสามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปากในอนาคตได้

การมีฟันน้ำนมผุ เด็กอาจจะมีอาการปวดฟัน บดเคี้ยวอาหารไม่ได้ ร่างกายจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน ส่งผลต่อการเจริญเติบโต อีกทั้งอาการปวดฟันยังส่งผลต่อการนอนหลับและการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ล้วนกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กตัวเล็กๆ สามารถขัดขวางพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์และสติปัญญาได้ ทั้งนี้ เด็กที่มีฟันน้ำนมผุก็มักจะพบว่าฟันแท้ผุไปด้วย เนื่องจากเด็กที่มีฟันผุจะมีเชื้อก่อโรคฟันผุในช่องปากมากกว่าปกติซึ่งจะส่งผลให้ฟันแท้ที่กำลังจะขึ้นใหม่นั้นเกิดฟันผุได้เช่นเดียวกัน

ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรที่จะพาบุตรหลานของท่าน เข้ามาพบทันตแพทย์เพื่อทำการตรวจฟันเป็นประจำ ก่อนที่ฟันน้ำนมจะขึ้นครบทั้ง 20 ซี่ หรือเด็กมีอายุระหว่าง 2-3 ขวบ เมื่อไปพบทันตแพทย์ครั้งแรกนั้น ทันตแพทย์จะพุดคุยกับเด็กก่อนเพื่อสร้างความสนิทสนม จากนั้นก็จะแนะนำเครื่องมือในการทำฟันต่างๆให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กเกิดความคุ้นเคยและไม่กลัว จากนั้นจึงจะตรวจฟันเด็ก และให้คำแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีรักษาความสะอาดฟันของเด็ก ตลอดจนอาหารที่ควรรับประทานและการใช้ฟลูออไรด์ ควรพาไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการพัฒนาในเรื่องของการจัดฟัน เพื่อให้เด็กสามารถเข้ารับการจัดฟันได้ ตั้งแต่ยังเล็กๆ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ รวมไปถึงยังช่วยจัดระเบียบฟัน เพื่อให้ฟันธรรมชาติขึ้นได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ

ทางคลินิกเรามีบริการจัดฟันในเด็ก เพื่อให้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้เข้ารับการรักษาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆภายในช่องปาก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ฟันธรรมชาติจะขึ้น เพราะการที่เรามีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีตั้งแต่เล็กๆ ส่งผลต่อการขึ้นของฟันธรรมชาติ ทำให้ฟันได้ขึ้นมาอย่างสวยงามมากยิ่งขึ้น หากพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใด สนใจอยากให้บุตรหลานของท่านเข้ารับการจัดฟัน สามารถเข้ามาปรึกษากับทางคลินิก ทางเรามีทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดฟันในเด็ก ด้วยประสบการณ์การจัดฟันมาอย่างยาวนาน ทำให้มั่นใจได้ว่า บุตรหลานของท่านจะมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีได้ตั้งแต่เล็กๆ เพื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน